Kwaliteitsjaarverslag


"Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van het Gynaecologisch Centrum Alkmaar, met de gegevens uit het jaar 2022.

 

Dit verslag is voor u als lezer bedoeld en voor publicatie op onze website. Het wordt tevens gebruikt voor verantwoording bij de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de NVOG, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van alle informatie, die een goed inzicht geeft in ons centrum.

 

Alkmaar, april 2023"


Onderstaand het Kwaliteitsjaarverslag 2022 van het Gynaecologish Centrum Alkmaar.