Kwaliteitsjaarverslag


"Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van het Gynaecologisch Centrum Alkmaar, met de gegevens uit het jaar 2018.

 

Dit verslag is voor u als lezer bedoeld en voor publicatie op onze website. Het wordt tevens gebruikt voor verantwoording bij de IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de NVOG, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van alle informatie, die een goed inzicht geeft in ons centrum.

 

Alkmaar, januari 2019"


Onderstaand het Kwaliteitsjaarverslag 2018 van het Gynaecologish Centrum Alkmaar.