Wat u moet weten vóór de ingreep:

Indien een gynaecologische operatie noodzakelijk is, maakt één van onze doktersassistentes op korte termijn een afspraak met u, rekening houdend met uw wensen.
Om organisatorische redenen kan het voorkomen dat we het tijdstip van uw ingreep, één of twee dagen van tevoren nog wijzigen.

Het gebouw van Centrum Oosterwal, waarin het Gynaecologisch Centrum Alkmaar is gevestigd, heeft 4 zeer moderne operatiekamers (twee klasse II en twee klasse I). Onze apparatuur is ultramodern, voldoet aan alle veiligheidseisen en wordt jaarlijks getest.
De meeste ingrepen die bij het GCA worden uitgevoerd worden op een Poliklinische Operatie Kamer (POK) gedaan.

U treft een of meer gynaecologen op de operatiekamer. De verpleegkundige of doktersassistente, die u opvangt voor en na uw operatie op de verkoeverkamer, kan aanwezig zijn op de operatiekamer om u bij te staan.
Wij werken met een vaste operatieassistente, die ons assisteert bij de ingrepen.


U hoeft voor een operatie niet nuchter te zijn, maar het is aan te raden om vanaf twee uren voor de ingreep slechts licht voedsel tot u te nemen (een geheel lege maag is echter niet verstandig). U mag geen kauwgum in de mond hebben tijdens een ingreep, ook niet op de polikliniek, bij bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraaltje. In uitzonderingsgevallen mag u enkele uren voor de operatie niet eten of drinken, maar dat wordt dan duidelijk met u afgesproken op de polikliniek.

Wij verzoeken u uw sieraden, die u op de operatiekamer niet mag dragen, thuis te laten. U hoeft uw gelnagels niet te verwijderen, gewone nagellak ivm eventuele zuurstofmeting wel. In verband met de beenplaat die bij sommige operaties wordt aangebracht waarbij elektriciteit wordt gebruikt, wordt verzocht geen bodylotion op uw bovenbenen aan te brengen.

Op de polikliniek heeft u met uw gynaecoloog uw medicatielijst doorgenomen. Bovendien heeft u adviezen gekregen voor pijnstilling rondom de operatie, die u bij iedere ingreep afzonderlijk bij de patienteninformatie kunt terug vinden.

 

Na een behandeling om het slijmvlies van de baarmoeder te verwijderen (Novasure®) geven wij u een morfine preparaat mee (2 tabletten Temgesic®).

Mocht u allergisch zijn voor bepaalde zaken zoals plaatselijke verdoving (meestal wordt Lidocaïne met of zonder Adrenaline toegepast) of medicatie als Naprosyne® of morfine achtige medicijnen (Temgesic®), dan verzoeken wij u dat (nogmaals) voor de operatie mede te delen.

De dag van en na de ingreep is het verstandig om rustig aan te doen en geen werkzaamheden of sociale activiteiten te plannen. U kunt overigens ook wat misselijk of draaierig van morfine worden, u krijgt dan ook het advies om bij operaties waar deze medicatie wordt aanbevolen, na de ingreep bed- of bankrust te houden tot de volgende dag.

Voor adviezen na elke specifieke ingreep wordt verwezen naar de patiënteninformatie voor en na de operatie, die u op de polikliniek bij afspreken van de operatie, meekrijgt (deze zijn ook op deze website te lezen bij de diverse ingrepen op de pagina: patiënteninformatie)

Als u naar huis gaat, krijgt u patiënteninformatie voor na de operatie en een spoednummer van de gynaecologen mee. Mochten er onverhoopt complicaties optreden, dan kunt u, indien 072-5142160 niet meer bereikbaar is na kantoortijden, dit nummer bellen. Uw gynaecoloog zal de situatie inschatten en u eventueel vragen om terug te komen. Indien langere of nachtelijke opvang noodzakelijk is, wordt u doorverwezen naar een van de ziekenhuizen waarmee Gynaecologisch Centrum Alkmaar afspraken heeft gemaakt.

De volgende dag wordt u door de gynaecoloog of polikliniekassistente gebeld om te informeren hoe het met u gaat.

Wij werken samen met het Noordwest in Alkmaar en het WFG in Hoorn. Met de Raden van Bestuur en met de gynaecologen van deze ziekenhuizen hebben wij een formele complicatie-opvang-regeling.
Zo bent u ook dan verzekerd van goede zorg mocht de ingreep niet verlopen zoals wordt verwacht.


Wij zijn een kliniek voor dagbehandeling en hebben geen nachtopvang. Operaties waarvoor een langere opnameduur nodig is verwijzen wij in overleg met de patiente doorgaans naar het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.

Uit veiligheidsoverwegingen is binnen het Zelfstandige klinieken Keurmerk Nederland afgesproken dat patiënten met een slechte conditie (ASA III of IV klasse) niet in Zelfstandige Behandel-centra geopereerd mogen worden.
Hetzelfde geldt voor operaties bij patiënten met een ernstig overgewicht (BMI > 35).
Er worden geen labiumreducties uitgevoerd onder de 18 jaar, daarna slechts via de richtijnen van de Nederlandse  Gynaecologen Vereniging NVOG.