Menopauzepoli

Op onze menopauzepoli kunt u terecht met vragen en klachten rondom de overgang.
Vrouwen in de overgang lopen vaak lang rond met allerlei klachten. Ze kunnen zich behoorlijk belast voelen, combineren al jaren werk en zorg en merken op een gegeven moment dat hun veerkracht afneemt. Ze kunnen streng zijn voor zichzelf, willen niet altijd toegeven dat ze last hebben van de overgang en vaker nog worden overgangsklachten niet als zodanig herkend. Enkele jaren voor het stoppen van de menstruaties kunnen er al overgangsklachten zijn, dit maakt herkenning dan ook niet altijd gemakkelijk.
Op onze poli willen we vrouwen graag goed en op tijd informeren, begeleiden en indien nodig een behandeling op maat adviseren. Goed op de hoogte zijn kan verschil maken.
Wat kunt u verwachten tijdens het menopauzeconsult?

In nauwe samenwerking met de gynaecoloog zal de verpleegkundig overgangsconsulente met u in gesprek gaan en een uitgebreide vragenlijst met u doornemen. Het eerste consult duurt ongeveer een uur waardoor er voldoende ruimte is om uw klachten en vragen goed in kaart te brengen en de mogelijke behandelingen met u te bespreken. Ook is er aandacht voor uw persoonlijk risico op borstkanker, hart- en vaatziekten en botontkalking.

Aan de hand van het gevoerde gesprek en de ingevulde vragenlijst kunnen de gynaecoloog en de overgangsconsulente in principe bepalen of uw klachten samenhangen met de overgang of niet. Indien nodig kunnen laboratoriumonderzoek en een inwendige echo nog meer informatie verschaffen.
Bij het geven van advies om uw klachten te verminderen houden we natuurlijk rekening met uw eigen wensen en met eventueel bestaande contra-indicaties.
Samen met u komen we zo tot een plan van aanpak. De geadviseerde behandeling kan bestaan uit hormoonaanvullende therapie, niet hormonaal werkende middelen, voedingssupplementen en levensstijl en/of voedingsadvies.

Vervolg

Drie maanden na het eerste consult plannen we meestal een telefonische vervolgafspraak om te bespreken hoe het met u gaat. Mocht u gestart zijn met hormoonaanvullende therapie dan zien we u daarna graag jaarlijks terug ter controle.

Onze menopauzeverpleegkundigen:
Marijntje Kelter (BIG 79036992630)
en Joyce van Stralen (BIG 79041179230)