Kwaliteit en veiligheid


Een kwaliteits- en veiligheidssysteem is een systeem dat helpt bij het garanderen van een constante kwaliteit en hoge veiligheid. Een constante kwaliteit en veiligheid kan alleen gegarandeerd worden als iedereen op dezelfde manier met dezelfde middelen werkt.

Daarom moet iedereen hetzelfde getraind zijn en moet er precies bekend zijn hoe je iets doet en wat je daar voor nodig hebt. Dit betekent dat bij alle handelingen vaste procedures gevolgd dienen te worden die op papier moeten zijn vastgelegd.

Een K&V-systeem bevat dus alles wat nodig is om een constante kwaliteit van je product, in ons geval, gynaecologische zorg. Ook de omstandigheden waarin men werkt moeten gestandaardiseerd zijn en regelmatig gecontroleerd worden.
Bijvoorbeeld:  zijn de apparaten geijkt en getest, zijn de aangekochte producten b.v. spiralen van voldoende kwaliteit en hoe heb je dat dan getest of laten testen enzovoorts.

Maar ook, zijn de vluchtwegen bekend, weet men wat te doen bij een calamiteit. Zelfs de afvalstroom moet volgens vaststaande procedures verwerkt worden; waar gooi je wat weg en in welke afvalbak.

Dit alles moet op papier staan en achteraf moet ook kunnen worden aangetoond dat je bijvoorbeeld metingen hebt verricht om je kwaliteit en veiligheid te handhaven.
Kortom, het is een veelomvattend systeem waarmee je nu en achteraf altijd kunt zien wat je aan het doen bent of wat je gedaan hebt en hoe je dat onder welke omstandigheden doet of gedaan hebt.
Hierdoor kun je jezelf beter volgen in de tijd en weten waar wat schort of waar wat beter kan. Ook dit terugblikken en verbeteren is een onderdeel van het kwaliteitssysteem.


Dit model staat bekend als  "PLAN-DO-CHECK and ACT (PDCA)" model.
Kort weergegeven komt dat neer op:

·         PLAN: beschrijf wat je doet in procedures (Standard Operation Procedures SOP).

·         DO: doe wat je hebt beschreven.

·         CHECK: controleer of je het nog steeds doet zoals je het beschreven hebt (interne audits).

·         ACT: breng verbeteringen aan in het proces op basis van (fout)analyses.

Het GCA heeft een meerjarig K&V-beleid opgesteld. Dit document is aan deze pagina gehangen zodat u duidelijk kunt zien wat onze doelen zijn om uw zorgkwaliteit en veiligheid te verhogen.

 

Keuring en certificering


Elk jaar wordt het K&V-systeem van het Gynaecologisch Centrum gecontroleerd intern maar ook door de certificeringsinstantie.
Hiermee wordt een hoge kwaliteit en veiligheid gegarandeerd voor uw medische zorg.


Meerjarig Kwaliteits- en Veiligheidsbeleid


Meerjaren Kwaliteits- en Veiligheidsbeleid (PDF)