Patiënteninformatie zwangerschapsafbreking, abortus


Voor deze ingreep wordt u op dit moment, na uw consult, verwezen naar het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar


U heeft verzocht om een zwangerschapsafbreking. In ons centrum doen wij deze ingreep bij onze eigen patienten of door huisartsen verwezen patienten uit de regio, wij zijn geen reguliere abortuskliniek. Wij hebben een vergunning van VWS.
U heeft de keuze uit een curettage of uit medicatie om de zwangerschap af te breken. De voor- en nadelen worden in een gesprek uitgelegd. De wettelijke bedenktijd is per 1-1-2023 vervallen.

Adviezen in de wachttijd


Bij de eerste afspraak wordt een echo gemaakt om te zien hoe ver de zwangerschap is en of het een vitale zwangerschap is. Wij doen curettages tot ten hoogste 11-12 weken. U krijgt doorgaans een afspraak voor de donderdag erna voor een curettage. Er wordt bloed bij u afgenomen (bloedgroep, Rhesus factor en Hb). Soms treedt er al een spontane miskraam op in de wachttijd voor de ingreep, zie verder bij Miskraam of dreigende miskraam.

De curettage


De curettage kan krampen van de baarmoeder opwekken. Dit veroorzaakt menstruatiepijn.
Bij een curettage kunt u naar eigen behoefte 2 paracetamol tabletten van 500mg vooraf innemen.

Voor de curettage krijgt u antibiotica voorgeschreven wat u nog twee dagen erna dient te continueren. Een uur voor de curettage krijgt u 2 tabletten Doxycyline van 100 mg, de dag erop neemt u nog 2 x daags 100 mg Doxycycline in en de dag erop de laatste twee tabletten. Bij een allergie tegen Doxycycline kan Ofloxacine 2 keer 400 mg 1 uur voor de ingreep en 12 uur later nogmaals, eventueel twee dagen erna voort te zetten.

Daarna volgt de curettage. Vaak wordt tijdens dezelfde ingreep een Mirena of koperspiraal (naar uw wens) geplaatst omdat de baarmoeder dan al verdoofd is en er niet meteen weer een risico is op een ongewenste zwangerschap. Mocht u de anticonceptiepil willen gebruiken dan kunt u daar op de vijfde dag na de ingreep weer mee beginnen.

Na de curettage krijgt u een injectie met Rhesus anti D immunoglobuline als uw bloedgroep rhesusfactor negatief is en u langer zwanger bent dan 9 weken. Bij een zwangerschapsduur van minder dan 10 weken is Rh immunisatie niet nodig.

Na de ingreep


Bloedverlies afnemend als een menstruatie kan nog een tijdje aanhouden. De buikpijn verdwijnt meestal sneller. Omdat de zwangerschapshormonen in snel tempo dalen kunt u zich ook daardoor nog een tijd lang labiel en vervelend voelen. Natuurlijk spelen ook uw emoties een rol in de eerste weken na een miskraam, ook al heeft u een weloverwogen besluit genomen. Mocht u weinig steun van uw omgeving ondervinden of langduriger dan gewenst somber blijven over de afgesproken zwangerschapsafbreking dan is het verstandig contact op te nemen met uw huisarts. Een tijdelijke depressieve of sombere periode is normaal.

Controle

U krijgt een nacontrole afspraak na twee tot vier weken. Bij veel bloedverlies, pijn of koorts na de ingreep kunt u het spoednummer bellen, dat u meegekregen heeft vanaf de OK.