Patiënteninformatie Miskraam of dreigende miskraam


Er is bij u een miskraam geconstateerd. Met een echo is bevestigd dat het hartje niet meer klopt of dat de zwangerschap niet goed is aangelegd (lege vruchtzak). Meestal wordt afgesproken om na een week een curettage te verrichten, zodat de kans benut kan worden dat de zwangerschap spontaan en compleet wordt afgestoten, zodat u geen ingreep nodig heeft. Alleen bij hevig bloedverlies of buikpijn wordt met spoed een curettage afgesproken, meestal nog dezelfde dag, tenzij dit na een half uur minder wordt en de miskraam spontaan is opgetreden.

Adviezen in de wachttijd


U krijgt een afspraak voor de week erna voor een curettage. Er wordt bloed bij u afgenomen (bloedgroep, Rhesus factor en Hb om te zien of u bloedarmoede heeft gekregen door het vloeien). Vaak ontstaan er lichte krampen in deze week of toenemend bloedverlies en voelt u zich minder zwanger dan voorheen, soms gebeurt er ook niets in deze week.

Er is een kans dat u thuis een spontane miskraam krijgt, waarbij er doorgaans een half uur toenemend en daarna afnemend bloedverlies en buikpijn is, terwijl het vruchtzakje de baarmoederhals passeert. Als de miskraam compleet is, neemt daarna de buikpijn af en even later het bloedverlies. Bloedverlies als een normale menstruatie daarna is niet afwijkend. Wij verzoeken u de werkdag na de spontane miskraam te bellen om te zeggen dat u waarschijnlijk een complete miskraam heeft gehad. Wij spreken dan met u een echo af om te controleren of de baarmoeder leeg is. Bij een complete spontane miskraam is anti D als u Rhesus negatief bent, in deze vroege termijn en zonder ingrepen in de baarmoeder als een curettage, niet nodig.

Bij toenemend bloedverlies, buikpijn, of onzekerheid kunt u ons overdag altijd bellen op 072 -5142160, of een mail sturen via poli@gcalkmaar.nl om vragen te stellen. In noodgevallen buiten kantoortijden kunt u het spoednummer bellen van de gynaecoloog, dat u meegekregen heeft op de polikliniek.


De curettage


Als u komt voor de ingreep, wordt eerst de echo herhaald omdat u waarschijnlijk nog een keer zeker wilt weten dat er inderdaad geen hartactie is voor de ingreep plaatsvindt.
De curettage kan krampen van de baarmoeder opwekken. Dit veroorzaakt menstruatiepijn. Bij een curettage is het voldoende om één tablet Arthrotec 75 mg maximaal 12 en minimaal 6 uur voor de ingreep in te nemen als pijnstiller en om de baarmoederhals zachter en dus toegankelijker te maken. Dit tablet kunt u op recept halen bij ons, bij uw eigen apotheek of bij de Pharmacor Poliklinische Apotheek die ook in Centrum Oosterwal zit.
Daarna volgt de curettage.
Na de curettage krijgt u een injectie met Rhesus anti D immunoglobuline als uw bloedgroep rhesusfactor negatief is.

Na de ingreep


Bloedverlies afnemend als een menstruatie kan nog een tijdje aanhouden. De buikpijn verdwijnt meestal sneller. Omdat de zwangerschapshormonen in snel tempo dalen kunt u zich ook daardoor nog een tijd lang labiel en vervelend voelen. Natuurlijk spelen ook uw emoties een grote rol in de eerste weken na een miskraam. Mocht u weinig steun van uw omgeving ondervinden of langduriger dan gewenst somber blijven over de doorgemaakte miskraam dan is het verstandig contact op te nemen met uw huisarts. Een tijdelijke depressieve of sombere periode na uw miskraam is natuurlijk normaal.

Controle


U krijgt een nacontrole afspraak na zes weken. Indien u een tijd lang niet zwanger wilt worden na uw miskraam kunt u na vier weken na de curettage of spontane miskraam weer beginnen met anticonceptie.