Patiënteninformatie Hysteroscopie 

(kijken in de baarmoeder met een mini camera)

Inleiding

Hysteroscopie is een operatie waarbij een mini-camera via de vagina in de baarmoeder gebracht wordt. Hierdoor kan de gynaecoloog in de baarmoeder kijken en een diagnose stellen, maar ook operatieve ingrepen doen, bijvoorbeeld:

  • verwijderen van een poliep
  • kleine verkleving
  • spiraaltje verwijderen als de draadjes in de baarmoeder zijn opgeslagen
  • nemen van een biopt van de baarmoederwand voor nader onderzoek
  • verwijderen van een myoom (vleesboom) uit de baarmoederholte (zie patienteninformatie Myosure®)
    Deze ingrepen gebeuren onder plaatselijke verdoving en vinden in dagbehandeling plaats.

Instrumentarium zijn schaartjes, tangetjes en elektrische instrumenten die verhit kunnen worden. Via de minicamera wordt het beeld zichtbaar gemaakt op een monitor.

Soms twee operaties nodig

Met name bij vleesbomen (myomen) wil het nog weleens voorkomen dat de behandeling de eerste keer niet helemaal voltooid kan worden. Dan is er een tweede hysteroscopie nodig. Door het verwijderen van de vleesbomen kan een wond namelijk te groot worden, waardoor de vloeistof die in de baarmoeder wordt gespoten tijdens de operatie, opgenomen wordt in de bloedbaan. Als er teveel vloeistof wordt opgenomen, kan het hart daar problemen mee krijgen. Daarom kan uw gynaecoloog halverwege de operatie stoppen en besluiten te wachten tot de eerste wond genezen is, alvorens tijdens een tweede operatie de ingreep te voltooien.

Redenen voor hysteroscopie


Bloedverlies na de overgang, wat een vroeg signaal kan zijn van baarmoederkanker. Met hulp van hysteroscopie en onderzoek van wat weefsel (=curettage) uit de baarmoeder kan worden vastgesteld wat de oorzaak is van het bloedverlies.
Spiraaltje opsporen en verwijderen. Het kan zijn dat bij een spiraalverwijdering de draadjes niet te vinden zijn. In dat geval kan het spiraal met behulp van hysteroscopie worden opgespoord en verwijderd, mits het spiraal zich in de baarmoederholte bevindt, zodat van te voren een echo wordt gemaakt.
Verklevingen in de baarmoeder (syndroom van Asherman). Hierbij zijn de voor- en achterwand van de holte van de baarmoeder met elkaar verkleefd of vergroeid. Dit gebeurt een enkele keer na een curettage of operatieve placenta verwijderingen. Het kan leiden tot onvruchtbaarheid, of niet meer menstrueren. De verklevingen en vergroeiingen zijn hysteroscopisch op te sporen en te behandelen.
Kinderloosheid, herhaalde miskramen, vroeggeboorte. Vleesbomen, poliepen, verklevingen maar ook aangeboren afwijkingen van de baarmoeder kunnen een rol spelen bij deze problemen.


Voorbereidingen voor het onderzoek


Het onderzoek kan krampen van de baarmoeder opwekken. Dit veroorzaakt menstruatiepijn.
Bij een hysteroscopie met curettage kunt u naar eigen behoefte 2 paracetamol tabletten van 500mg vooraf innemen.

Planning van de hysteroscopie


Als u kinderwens heeft, wordt het onderzoek in de eerste helft van de cyclus gedaan (vóór de eisprong), zodat u niet zwanger kunt zijn ten tijde van het onderzoek en er geen te dik slijmvlies aanwezig is. Hiermede moet bij de afspraak rekening worden gehouden. Bij overmatig bloedverlies tijdens menstruatie is het ook beter de hysteroscopie in de eerste week na de menstruatie te verrichten. U hoeft niet nuchter te zijn, dat wil zeggen dat u normaal mag ontbijten of licht mag lunchen voor de ingreep als u bij ons behandeld wordt. Let erop dat u geen kauwgom in uw mond heeft tijdens het onderzoek!

Nazorg


zie patienteninformatie Hysteroscopie nazorg