Klachtenprocedure


Wanneer u een klacht heeft


Iedereen bij het Gynaecologisch Centrum Alkmaar heeft als doel om u van de best mogelijke zorg te voorzien. Als u onverhoopt een klacht heeft willen wij graag met u hierover van gedachten wisselen. Als u de klacht niet rechtstreeks met ons wilt bespreken, kunt u zich ook direct wenden tot een van de onafhankelijke externe klachten-functionarissen.

Door het ZKN lidmaatschap zijn wij verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie.

In het geval dat u met ons niet tot een bevredigende oplossing komt dan bestaat de mogelijkheid om deze klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen. De commissie vereist dat u in eerste instantie probeert om samen met ons tot een oplossing te komen en meestal lukt dat ook wel. Zo niet, dan kunt u zich eerst vervoegen tot een van de externe klachtenfunctionarissen.


Een folder van de Geschillencommissie over klachten vindt u viahttps://www.degeschillencommissie.nl/media/1757/zkl-brochure.pdf


Voor alle informatie aangaande klachtenprocedures Zelfstandige Behandel Centra verwijzen wij u naar de webpagina van de Geschillencommissiehttps://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zelfstandige-klinieken/Door middel van de informatie op deze pagina voldoen wij aan de eisen van de nieuwe "Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)".

Adresgegevens

Klachtenmeldpunt GCA
postbus 20
1800 AA Alkmaar

info@gcalkmaar.nl

 

U kunt naast het bovenstaande postadres ook gebruik maken van het contactformulier meldpunt: klachten, incidenten, opmerkingen.