Patiënteninformatie op de polikliniek LETZ
(Lis Excisie van de Transformatie Zone):
behandeling van afwijkingen aan de baarmoederhals.


In deze folder kunt u lezen hoe de behandeling met LETZ in zijn werk gaat. Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt u die gerust stellen aan uw gynaecoloog.

Waarom deze behandeling?


Bij u is een afwijkend uitstrijkje van de baarmoederhals vastgesteld. Vervolgens is er colposcopie-onderzoek verricht. Hierbij is met een vergrotende lens naar de baarmoedermond gekeken. Tijdens het colposcopisch onderzoek zijn kleine stukjes weefsel weggenomen voor onderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen van dit weefselonderzoek is het nodig de afwijkingen aan de baarmoederhals te verwijderen. Bij u is gekozen om dat te doen door middel van een behandeling met LETZ.

Wat is een LETZ-behandeling?


Bij een LETZ-behandeling wordt het afwijkend gebied aan de baarmoederhals verwijderd met een dun staaldraadje (0.25 mm dikte) waardoor een elektrische stroom gaat. Een andere naam voor dit staaldraadje is een ‘diathermische lus’. Deze ingreep heeft na genezing geen invloed op geslachtsgemeenschap of eventuele zwangerschap.

De behandeling


De behandeling kan goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Van belang is dat er zeker van bent niet zwanger te zijn tijdens deze ingreep. Mocht bij gebruik van de pil de ingreep in de stopweek, dus tijdens de menstruatie gepland zijn, dan is het verstandig de pil wat langer door te slikken. De aanwezigheid van een spiraal is geen belemmering voor de ingreep. Mocht u op de dag van de ingreep hevig menstrueren, dan lijkt uitstel verstandig. De behandeling vindt plaats op het Poliklinische OK van het Gynaecologisch Centrum Alkmaar. De meeste vrouwen zien tegen de ingreep op, maar vrijwel iedereen zegt dat het erg meeviel en dat ze (vrijwel) niets gevoeld hebben. U kunt meestal kort na de behandeling weer naar huis.

Voor het uitvoeren van de behandeling neemt u plaats op de gynaecologische onderzoeksbank en de gynaecoloog brengt een speculum in. De baarmoederhals wordt plaatselijk verdoofd. Eerst wordt weer een colposcopie verricht. Daarna wordt het afwijkende gebied verwijderd met de diathermische lus. Vervolgens worden de nog bloedende vaatjes dichtgeschroeid.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Het verwijderde weefsel wordt ingestuurd voor onderzoek onder de microscoop (PA onderzoek). Bij een lisexcisie is het moeilijk een uitspraak te doen of het weefsel radicaal verwijderd is, dat blijkt pas bij latere uitstrijkjes.

Weer thuis


Een heel enkele keer gebeurt het dat er na thuiskomst een nabloeding ontstaat. In dat geval kunt u direct contact opnemen met Gynaecologisch Centrum Alkmaar.
Het telefoonnummer is: • overdag: 072-514 21 60 •
Voor ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend krijgt u na de operatie het spoednummer mee van het ziekenhuis.

Een geringe hoeveelheid bloedverlies of verlies van bloederig vocht gedurende de eerste twee weken na de behandeling is normaal. Als dit echter langer dan twee weken aanhoudt, is het zinvol om met de behandelend arts te overleggen. Wij raden aan direct contact op te nemen bij etterige afscheiding, koorts en buikpijn. De totale wondgenezing duurt ongeveer vier weken. Gedurende deze periode mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. Zolang er bloedverlies is, mag u niet baden, niet zwemmen en géén tampons gebruiken. U mag wel douchen. Ook is het verstandig de eerste week zware inspanning of sport te vermijden. Normale werkzaamheden kunt u meestal binnen een week hervatten.


Verdere controles


Als uit het onderzoek van het weefsel is gebleken dat de behandeling afdoende is geweest, vinden verdere controles plaats op de polikliniek. U krijgt na een week via een telefonische afspraak bericht over de PA-uitslag van het weefsel. Na 6, 12 en 24 maanden wordt opnieuw een uitstrijkje gemaakt. Daarna worden de uitstrijkjes weer in het schema van het bevolkingsonderzoek verricht.