GCA breidt haar zorg uit

Het GCA breidt haar zorg stapsgewijs weer uit.

Het GCA breidt haar zorg stapsgewijs weer uit.
Hierbij hanteren wij de indicatie- en urgentierichtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA en richtlijnen van het RIVM.

Eerder uitgestelde afspraken worden opnieuw ingepland. Wij nemen hierover contact met u op.

Voor nieuwe zorgvraag: 
uw huisarts kan uw verwijsbrief insturen. 
Daarna nemen wij contact met u op 
om een afspraak in te plannen. 
Het heeft geen zin te bellen!Lees voor uw geplande afspraak in de kliniek deze instructies.