Patiënteninformatie Zwangerschapsafbreking (abortus - APLA) en de Wet

 

Voor deze ingreep wordt u op dit moment, na uw consult, verwezen naar het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar.

Informatie van de overheid: Wat moet ik doen als ik een abortus overweeg? >>>>


Wie een abortus overweegt, moet eerst een afspraak maken met een arts. Dat kan de huisarts zijn, maar mag ook direct bij een gynaecoloog. 


Voorlichting-counseling abortus


Als een vrouw contact opneemt met een arts voor een abortus, moet de arts haar goed voorlichten over andere oplossingen. De arts moet er zeker van zijn dat de vrouw een vrijwillig en weloverwogen besluit neemt om de zwangerschap te beëindigen. De beraadtermijn die was bedoeld om de vrouw (en haar eventuele partner) de tijd te geven om tot een weloverwogen beslissing te komen, is vanaf 1-1-2023 vervallen.
Hoe een zwangerschap wordt beëindigd, hangt af van het aantal weken dat een vrouw zwanger is.

Mogelijkheden


In het Gynaecologisch Centrum Alkmaar verrichten wij zwangerschapsafbrekingen (abortus provocatus lege artis APLA) via een curettage tot een termijn van 12 weken, daarna dient u zich te vervoegen tot een abortuskliniek (bijvoorbeeld de Bloemenhovekliniek te Heemstede). Een abortus kan dan uiterlijk plaatsvinden tot het moment dat de vrucht levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Volgens de wet is dat tot 24 weken, in de praktijk houden artsen 22 weken aan. Deze late abortussen – na 24 weken - vallen niet meer onder de Wet afbreking zwangerschap. Artsen moeten levensbeëindiging bij pasgeborenen officieel melden bij een toetsingscommissie.

Termijn


Zoals eerder gezegd worden in het Gynaecologisch Centrum alleen afbrekingen gedaan tot 11-12 weken zwangerschapsduur bij patienten uit de eigen regio.

De abortuspil


Naast de curettage is er ook een zogenoemde abortuspil. Afhankelijk van de duur van de zwangerschap heeft u ook hier te maken met de wettelijke bedenktijd. Tijdens het eerste consult wordt echoscopisch onderzoek gedaan om de duur van de zwangerschap vast te stellen en vindt het besluitvormingsgesprek plaats. Bij bepaalde aandoeningen wordt deze methode afgeraden. Bijvoorbeeld bij stollingsafwijkingen, hart- en vaatlijden of het gebruik van bepaalde medicijnen. Dit wordt met u besproken tijdens het consult.

Als u eenmaal de eerste pil van de abortuspil hebt ingenomen is het belangrijk de kuur af te maken. Na het innemen van de Mifegyne® kunt u niet alsnog de zwangerschap behouden, omdat er een grote kans bestaat dat Mifegyne® beschadiging aan de vrucht veroorzaakt.

De kans op alsnog een curettage is in een deel van de gevallen aanwezig, omdat het vruchtje (nog) niet wordt afgestoten in de eerste dagen en u alsnog een curettage moet ondergaan. Ook indien er bloedverlies blijft bestaan na de werking van de abortuspil is soms een nacurettage nodig, omdat niet de volledige vruchtzak is uitgestoten.